Bestuursleden

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
 
Voorzitter: Sybern Huizinga
Secretaris/ PR: Jaime Lebbink
Penningmeester: Ria Stomps

 
Algemeen lid: Remon Draaijer 
Algemeen lid: vacant