Bestuursleden

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
 
Voorzitter: Remon Draaijer
Secretaris: Joris Lemmens
Penningmeester: Brenda Plakmeijer

 
Algemeen lid: vacant
Algemeen lid: vacant

Van links naar rechts: Joris, Brenda en Remon

De toekomst.