Winteractiviteiten

Om onze kinderen niet in de steek te laten buiten het seizoen, zullen er verschillende winteractiviteiten plaats vinden. Deze activiteiten zijn toegankelijk voor leden en zullen van te voren aangekondigd worden. Hou ons nieuws, onze facebook of onze agenda in de gaten voor meer informatie hierover.
Verwachte activiteiten voor aankomende winter zijn:

Bij te weinig aanmeldingen behouden wij ons het recht voor om een evenement te annuleren. Vanzelfsprekend krijg u daarover bericht.